نمایش یک نتیجه

بیش از 15 ساعت
39
1,580,000 129,000 تومان

Adobe Photoshop یک ویرایشگر گرافیکی شطرنجی است که توسط Adobe Inc ، برای ویندوز و macOS توسعه و منتشر شده است ، در ابتدا در سال 1988 توسط توماس و جان نول ایجاد شد ، از آن زمان، این نرم افزار نه تنها در ویرایش گرافیک شطرنجی، بلکه در کل هنر دیجیتال به استاندارد صنعتی تبدیل شده است.